มาทำความรู้จักกับโรคพิษสุนัขบ้าและแนวทางการรักษาโรคพิษสุนัขบ้ากัน

 

โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร

โรคพิษสุนัขบ้าคือโรคที่เกิดจากไวรัสพิษสุนัขบ้า (Rabies virus) ซึ่งเป็นไวรัสที่สามารถถ่ายทอดจากสัตว์ที่ติดเชื้อไปยังมนุษย์ผ่านทางน้ำลายหรือน้ำลายที่ปนเปื้อนเลือดผู้ติดเชื้อ

เมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ผ่านแผลบาดเจ็บหรือเยื่อบุตาที่มีรูหรือรอยบาดที่บาดเจ็บ ไวรัสจะกระจายไปยังระบบประสาททางส่วนประสาทกลาง และส่วนที่สำคัญคือสมอง ทำให้เกิดอาการทางประสาท เช่น ระคายเคือง กลัวน้ำ ลมพิษทางประสาท และอาจสิ้นเปลืองถึงการหายใจและทำให้เสียชีวิตได้

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำคัญที่สุดคือการฉีดวัคซีนป้องกันที่เรียกว่าวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย การฉีดวัคซีนนี้สามารถป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อได้ ในกรณีที่มีการถูกกัดหรือถูกสัมผัสทางอื่นที่เสี่ยง ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาเพิ่มเติม

แนวทางการรักษาโรคพิษสุนัขบ้า คืออะไร

การรักษาโรคพิษสุนัขบ้ามีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติโดยเร่งด่วน เนื่องจากโรคนี้มีอาการที่ร้ายแรงและมักจะทำให้เสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาทันที โดยมีแนวทางการรักษาที่สำคัญดังนี้

 1.การล้างแผล: หลังจากถูกกัดหรือสัมผัสสารน้ำลายของสัตว์ที่เป็นพิษสุนัขบ้า ควรทำการล้างแผลที่ถูกบาดเจ็บด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือเพื่อลดจำนวนไวรัสที่เข้าสู่ร่างกาย

 2.การฉีดวัคซีนป้องกัน: ในกรณีที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ การฉีดวัคซีนป้องกัน (Post-exposure prophylaxis) เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะป้องกันการพัฒนาโรค วัคซีนนี้มีประสิทธิภาพมากเมื่อได้รับที่ระยะเร็วที่สุดหลังจากการสัมผัส

 3.การให้ก๊าซหรือรังสีแรงสูง (Post-exposure prophylaxis): ในบางกรณี การให้ก๊าซนิโตรจีน (Nitrous oxide) หรือรังสีแรงสูง (Radiation therapy) อาจถูกใช้เพื่อทำลายไวรัสในระหว่างที่ระบบประสาทยังไม่ได้ถูกทำลาย

 4.การรักษาทางสังคม: ในกรณีที่มีอาการที่รุนแรงและเกิดความเสี่ยงต่อผู้อื่น ผู้ป่วยอาจต้องถูกนำเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาทางสังคม โดยที่ผู้รักษาจะให้การรักษาที่เหมาะสมเพื่อควบคุมอาการและป้องกันการถ่ายทอด

 หากมีสัญญาณของโรคพิษสุนัขบ้าหรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ควรรีบพบแพทย์เพื่อให้ได้การประเมินและรักษาที่เหมาะสมทันที โดยการรักษาทันทีหลังจากการกัดสุนัขสามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้มาก ไม่ควรรอให้เกิดอาการหากพบว่ามีการถูกกัดจากสุนัขก็ควรที่จะรีบไปโรงพยาบาล คลินิก หรือสาธารณะสุขที่อยู่ใกล้คุณให้เร็วที่สุด เพื่อป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    theocean-trip.com