มลพิษทางอากาศในเมือง

มลพิษทางอากาศในเมือง สิ่งที่น่าสนใจในวันนี้นั้นเป็นเรื่องราว  ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของมลพิษที่เลวร้ายและกำลังเป็นปัญหาของโลก ซึ่งปัญหามลพิษนี้เป็นปัญหาที่ผู้คนทั่วโลกต่างจะต้องประสบพบเจอ และปัจจุบันนี้ พบว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่เมืองแห่งอุตสาหกรรม  หรือว่าเมืองใหญ่ๆต่างก็ต้องประสบพบเจอเป็นอย่างมาก เพราะว่ามันเป็นมลพิษทางอากาศในเมืองนั้นเอง 

ซึ่งมลพิษที่เกิดขึ้นมันก็เกิดจากการที่รถยนต์ปล่อยอากาศเสียออกมาจากปลายท่อไอเสีย  หรือเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆ  มีการปล่อยของเสียเหล่านี้ออกมาสู่อากาศทำให้อากาศของเราไม่ปลอดภัย  อย่างไรก็ตามเรื่องราวที่เราจะพูดถึงมันจะมีความน่าสนใจแค่ไหนไปทำความรู้จักกันเลยดีกว่า 

หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของมลพิษที่เลวร้าย  และกำลังเป็นปัญหาของโลกในปัจจุบันนี้มีอยู่มากมายหลากหลายรูปแบบด้วยกัน  ปัญหาต่างๆเหล่านี้เป็นปัญหาที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามเลย  เพราะว่ามันส่งผลกระทบอย่างมาก  ต่อการดำรงชีวิตของมวลมนุษยชาติ  และแน่นอนว่ามันไม่ได้มีผลกระทบแค่ร่างกายของเราเท่านั้น

  แต่มันก็ยังมีผลกระทบในด้านเศรษฐกิจด้วย  และเรื่องราวที่เรากำลังจะพูดถึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลย  เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของมลพิษทางอากาศในเมือง  แน่นอนว่าปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก   มลพิษทางอากาศ คือ ภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติ หากสูดดม เป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ สัตว์ พืชหรือทรัพย์สินต่างๆ 

อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ฝุ่นละอองจากลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว  ไฟไหม้ป่า  ซึ่งอาจจะ  มีอันตรายต่อมนุษย์น้อยมาก  เพราะมันกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์นั้นมีน้อย  แต่กรณีที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น มลพิษจากท่อไอเสียของรถยนต์  จากโรงงานอุตสาหกรรม  ขยะมูลฝอย  และของเสียจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างมาก 

ซึ่งตามที่องค์การอนามัยโลกระบุไว้ว่ามีผู้เสียชีวิต 2.4 ล้านคนทุกปี  เนื่องจากมลพิษทางอากาศเป็นหลัก และพบโรคที่พบจากมลพิษทางอากาศ ได้แก่ โรคหอบหืดและปอดบวม เป็นโรคที่พบเป็นอันดับ แรก ๆ  สำหรับเรื่องราวที่เราได้กล่าวไปข้างต้นแน่นอนว่ามันยังมีรูปแบบของมลพิษที่เลวร้าย  และกำลังเป็นปัญหาของโลกอีกมากมาย 

ที่เรายังไม่ได้พูดถึงนอกจากมลพิษทางอากาศในเมืองแล้ว  มันก็ยังมีรูปแบบอื่นๆอย่างเช่น กากของนิวเคลียร์ แน่นอนว่า  กากนิวเคลียร์นั้น  มันเป็นของเหลือใช้จากการที่เราได้ใช้พลังงานนิวเคลียร์ไปแล้ว  และหลงเหลือกากของมันอยู่  ซึ่งกากของนิวเคลียร์นั้นก็เป็นอันตรายกับชีวิต 

และร่างกายของเราเป็นอย่างมาก  หรือไม่ว่าจะเป็นน้ำมันรั่วไหลในท้องทะเล  อย่างไรก็ตามปัญหาต่างๆเหล่านี้  เป็นปัญหาที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามซึ่งปัญหาเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    เครื่องช่วยฟังเล็กจิ๋ว