ประโยชน์ที่ประชาชนได้จะจากเทคโนโลยี 5G มีอะไรบ้าง

ซึ่งเมื่อเทคโนโลยี 5G เข้ามาก็จะมีหลายๆคนถามผมว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากเทคโนโลยีตัวนี้บ้าง ซึ่งสิ่งที่เราจะเห็นอย่างชัดเชนเลยคือความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่จะเร็วกว่าเทคโนโลยีตัวเดิมอย่างเห็นได้ชัดเลย หากข้อมูลที่มีขนาดเล็กเวลาที่เราส่งข้อมูลอาจจะเห็นข้อแตกต่างได้ไม่ชัดเจนแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากมันจะทำให้ย่นระยะเวลาในการส่งอย่างเห็นได้ชัด

ยกตัวอย่างเช่นการส่งข้อมูล100GBอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมง แต่เมื่อมีเทคโนโลยี5Gเข้ามามันจะช่วยให้เหลือระยะเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น และยังสามารถที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายๆอย่างเข้าด้วยกันได้ง่ายขึ้นและจำนวนในการเชื่อมต่อก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้เยอะขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในการทำระบบ IOT

หรือจะเรียกอีกอย่างว่าอุปกรณ์สามารถที่จะพูดคุยกันเองได้โดยที่เราไม่ต้องทำการสั่งงานหรือทำการสั่งจากระยะไกลได้ง่ายขึ้น ซึ่งผมได้เอาตัวอย่างที่มันจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับการมาของระบบ 5G ดังนั้น

1.เรื่องของสื่อออนไลน์ต่างๆคือเมื่ออินเตอร์เน็ตไวขึ้นก็จะส่งผลต่อสื่อบันเทิงเป็นอย่างมาก โดยการใช้สัญญาณดิจิตอลในการดูสื่อก็จะหายไป และสื่อต่างๆก็จะเข้ามาอยู่ในระบบออนไลน์ทั้งหมดเพราะว่าข้อมูลในการโหลดของแต่ละคนจะไวขึ้นจึงทำให้สามารถที่จะดูสื่อออนไลน์ต่างๆได้ง่าย

2.ระบบการศึกษาที่จะเปลี่ยนไปนั้นคือความเท่าเทียมทางการศึกษาจะมีมากขึ้นเพราะคนที่ด้อยโอกาสหรือชาวบ้านที่ยังไม่สามารถเข้าถึง internet ได้ก็จะเข้าถึงได้โดยง่ายเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ถูกลง และยังสามารถที่จะศึกษาหาความรู้ได้อย่างง่ายขึ้นโดยการดูสื่อออนไลน์แทน

3.อุตสาหกรรมการผลิตก็จะเปลี่ยนไปแต่คนที่จะตกงานมากขึ้นเพราะมีการนำเอา iot มาใช้งานซึ่งอุปกรณ์ต่างๆจะถูกตั้งค่าให้มีการทำงานร่วมกันและการดูแลบริหารจัดการอุปกรณ์นั้นก็สามารถที่จะดูได้ง่ายขึ้นเพียงแค่มีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถดูการทำงานได้ โดยผลผลิตที่ได้จะมีคุณภาพมากกว่าการที่เอาคนมาดูแลและจะมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำลง

4.ในเรื่องของการเกษตรก็จะทำให้อุปกรณ์สามารถที่จะเก็บข้อมูลต่างๆเช่น สภาพอาหารหรืออุณหภูมิและส่งข้อมูลเหล่านั้นเข้าระบบจัดเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ดูแลสามารถที่จะเรียกดูผลผลิตต่างๆได้รวดเร็วมากขึ้น

5.เรื่องของสุขภาพโดยมีการตั้งค่าอุปกรณ์ที่อยู่ในร่างกายให้มีการเก็บข้อมูลตลอดเวลา และเมื่อมีอะไรที่ผิดปกติก็จะแจ้งให้ผู้ป่วยหรือสถานพยาบาลรับรู้ได้อย่างรวดเร็วทำให้มีโอกาสที่จะรวดชีวิตสูงขึ้น

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  แทงหวยหุ้นออนไลน์